Политика за личните данни

Лични данни

 

Клиентите на Coffee-shop.bg  ползват магазина в качеството си на регистрирани потребители и гости на елктронния магазин. Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни и дават съгласието си същите да бъдат използвани от служител на Coffee-shop.bg  за целите на обработването и изпълнението на направените от клиентите поръчки на онлайн магазин Coffee-shop.bg.

Coffee-shop.bg гарантира на своите Клиенти пълна конфиденциалност на предоставените лични данни. Информация за личните данни на клиентите на Coffee-shop.bg  няма да бъде предоставяни на трети страни, освен в случай, че такава информоция бъде изискана от държавни органи, имащи право на достъп да такава информация, съгласно действащото законодателство.

Съгласно Закона за защита на личните данни, клиентите имат право на достъп до собствените си Лични данни, които са въвели на Coffee-shop.bg при ползване на електронния магазин. Клиентите имат право на поправка на тези лични данни, като и могат по всяко време да изискат регистрацията им да бъде заличена.

 

Електронният магазин Coffee-Shop.BG е собственост на и се управлява от Геник кафе решения ООД, ЕИК 202650109. За повече информация вижте Политиката за лични данни на Геник кафе решения ООД.