Техническо и сервизно обслужване

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Всички кафе машини, закупени от онлайн магазин Coffee-Shop.BG, имат 24 месеца гаранция, считано от датата на закупуване. Гаранционното обслужване се извършва от оторизиран от Coffee-Shop.BG сервиз.

В случай на сервизно събитие е необходимо да се свържете с нас на телефон 02 829 0229, в. 142 или 088 865 2318, или на e-mail адрес info@coffee-shop.bg, като цитирате серийния номер на закупената от нас кафе машина. Серейният номер се намира под кафе машината и е във формат "Serial No XXXXXX" или "Serial No XXXXX", или "Serial Nr XXXXXXXXXX"

 

Гаранционното обслужване включва събития, в следствие на които въпреки правилното и съгласно инструкцията на производителя експлоатиране и ползване на кафе машините, същите престават да произвеждат напитки или произведените напитки са с по-лошо качество от обикновено произвежданото от тях.

 

Не е гаранционно сервизно събитие някои от следните примерно изброени събития:

  • Не се дължи гаранционно обслужване на повреди, дължащи се на неправилната употреба на машините, включително не по нормалния и обичаен начин съгласно инструкция за ползване; повреди дължащи се на видоизменения или модификации на кафе машината, извършени от лица, неупълномощени от Coffee-Shop.BG.
  • Не се дължи гаранционно обслужване на повреди, дължащи се на отваряне на машините от трети, неупълномощени от Coffee-Shop.BG лица или повреди в следствие нарушаване на целостта на машините.
  • Не се дължи гаранционно обслужване на повреди, дължащи се на вреди по кафе машините, причинени от удар,  пожар, нападения от гризачи и пр.

 

 

СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

След изтичане на периода от 24 месеца, можете да използвате услугите на оторизираните от Coffee-Shop.BG сервизи.